[Tilbake til «Linux i skolen», samiskdelen]

Bakgrunnsinfo om samisk lokalisering

Det finst 10 samiske hovuddialektar. 6 av desse har standardisert skriftspråk, dei andre 4 er i dag så godt som utdøydde, dvs. det finst under 100 menneske som kan kvar av dei, og der er det ikkje aktuelt å gjøre noko når det gjeld datateknologi. Dei 6 skriftspråka er (etter kvart skriftspråk kjem det ein link til ei pdf-fil som viser sortering, alfabet, og område i Unicode-standarden for dei ulike bokstavane. Alle bokstavane finst i Unicode, bortsett frå eit par bokstavar i Kildinsamisk, men også dei er på veg inn):

Informasjon om tastaturoppsett og sortering ligg på Trond Trosteruds side om samisk lokalisering.

Kjelde: Svein Lund <sveilund@online.no> og Trond Trosterud, <Trond.Trosterud@hum.uit.no

[Tilbake til «Linux i skolen»]