[Tilbake til «Linux i skolen», samiskdelen]

Skolelinux: Status for samiskstøtten

Nedenfor er en oversikt over hva som virker og ikke virker. Løsningene utvikles og testes i Skolelinux-prosjektet og det er målet vårt at når vi endrer programvare, så skal disse endringene inn i de offisielle versjonene slik at støtten for samisk etter hvert skal spre seg til alle linux-distribusjoner.

Grafisk brukergrensesnitt (X11, KDE, ...)

8-bits konsoll (tekstbasert brukergrensesnitt)

[Tilbake til «Linux i skolen»]