Brukergrensesnitt Webmin

Forberedelses- og planleggingsfasen


Dette er den første fasen i prosjektet og her har vi konsentrert oss om å komme i gang med prosjektet. Denne fasen ble i hovedsak preget av å bli bedre kjent oss gruppemedlemmer mellom og bygging av nettverk i lokalet.


Meny

Fasene i prosjektet