Brukergrensesnitt Webmin

Idéfasen


Dette er fasen hvor vi kommer med ideer og forslag til hvordan vi best kan gjennomføre prosjektet. Dokumenter som visjon/avgrensing, risikoplan, overordnet faseplan og detaljert plan for idéfasen. Vi har gjennomført en behovsanalyse, ved at vi har snakket med noen lærere og it-ansvarlige, for å finne ut hva de synes er bra og hva de ikke liker ved det nåværende Webmin. Ut i fra det har vi laget en kravspesifikasjon til hva vi skal utvikle. Noen Use Case med beskrivelser er også utviklet. En prototype er utviklet for at det skal være mulig å se hvordan vi kan tenke oss at systemet blir seende ut. Til slutt skal vi skrive en statusrapport for idéfasen og lage en plan for utdypningsfasen.

Visjon og avgrensning
Rollefordeling
Risikoplan for prosjektet
Risikoplan for idéfasen
Faseplan
Idéfaseplan
Kravspesifikasjon
Business use case
Use case og beskrivelser
Prototype
Statusrapport
Plan for utdypningsfasen
Vedlegg

Meny

Fasene i prosjektet