Brukergrensesnitt Webmin

Idéfaseplan

Start: Tirsdag 11.02.03
Slutt: Fredag 04.03.03

Oppgaver Dager Startdato Sluttdato Ansvarlig
Idéfase prototype 11 dager Tir 11.02.03 Tir 04.03.03  
Lage visjon / avgrensing 2 dager Tir 11.02.03 Ons 12.02.03 Lan
Lage risikoliste 2 dager Tir 11.02.03 Ons 12.02.03 Lan
Lage faseplan 2 dager Tir 11.02.03 Ons 12.02.03 Lan, Aleksander
Lage idéfaseplan 2 dager Tir 11.02.03 Ons 12.02.03 Lan, Aleksander
Lage behovsanalyse 5 dager Tir 11.02.03 Man 17.02.03 Merete, Lan
Lage kravspesifikasjon 5 dager Ons 12.02.03 Tir 18.02.03 Merete, Lan
Lage domenemodell 3 dager Tir 18.02.03 Tor 20.02.03 Christian
Lage business use case 3 dager Tir 18.02.03 Tor 20.02.03 Lan
Lage overordnet use case 3 dager Tir 18.02.03 Tor 20.02.03 Merete
Lage overordnede use case beskrivelser 3 dager Tir 18.02.03 Tor 20.02.03 Merete
Lage prototyper (skjermbilder) 3 dager Fre 21.02.03 Tir 25.02.03 Jon, Alf, Christian
Skrive iterasjonsrapport 2 dager Tir 25.02.03 Ons 26.02.03 Lan
Lage plan for neste iterasjon 2 dager Tir 25.02.03 Ons 26.02.03 Lan, Aleksander
Oppdatere prosjektplan 1 dager Tir 04.03.03 Tir 04.03.03 Lan
Oppdatering av CVS 15 dager Tir 11.02.03 Man 03.03.03 Aleksander, Merete
Leveranse   Tir 04.03.03 Tir 04.03.03  

Meny

Fasene i prosjektet