Brukergrensesnitt Webmin


Disse sidene er laget av og for en studentgruppe som går siste året på det 3-årige ingeniør- og diplomstudiet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH). Gruppen skal gjennomføre et diplomprosjekt vårsemesteret 2003. Vi har valgt å gi vårt bidrag til skolelinuxprosjektet. Oppgaven består av å forbedre dagens mangelfulle brukergrensesnitt i brukeradministrasjonssystemet i skolelinux.

Meny

Fasene i prosjektet