Brukergrensesnitt Webmin

Konstruksjonsfasen

Iterasjonsrapport

3.iterasjon
Start: 20.03.03
Slutt: 03.04.03


Iterasjonens mål og artefakter:
 • Oppdatere kravspesifikasjon
 • Evt. revidere domenemodell
 • Evt. revidere use case og beskrivelser
 • Evt. revidere aktivitetsdiagrammer
 • Evt. revidere klassediagram
 • Evt. revidere sekvensdiagrammer
 • Koding
 • Testforbredelser
 • Påbegynne rapportskriving
 • Oppdatere risikoliste
 • Skrive iterasjonsrapport
 • Lage plan for neste iterasjon
 • Oppdatere prosjektplan
 • Oppdatering av CVS
Arbeidsoppgaver Ansvarlig  Utført
Oppdatere kravspesifikasjon Lan Ja
Evt. revidere domenemodell Lan Ja
Evt. revidere use case og beskrivelser Lan, Aleksander og Merete Nei, ikke nødvendig
Evt revidere aktivitetsdiagrammer Lan, Aleksander og Merete Nei, ikke nødvendig
Evt revidere klassediagram Lan, Aleksander og Merete Ja
Evt. revidere sekvensdiagrammer Lan, Aleksander og Merete Nei, ikke nødvendig
Koding Alf, Jon og Christian Ja
Testforbredelser Lan, Aleksander og Merete Nei, blir kurset i testing torsdag 3.april
Påbegynne rapportskriving Lan, Aleksander og Merete Ja
Oppdatere risikoliste Lan Ja
Lage plan for neste iterasjon Lan Ja
Oppdatere prosjektplan Lan Ja
Oppdatering av CVS Aleksander, Merete Ja
Skrive iterasjonsrapport Lan Ja

Meny

Fasene i prosjektet