Brukergrensesnitt Webmin

Konstruksjonsfasen

Iterasjonsrapport

4.iterasjon
Start: 08.04.03
Slutt: 05.05.03


Iterasjonens mål og artefakter:
 • Oppdatere kravspesifikasjon
 • Evt. revidere domenemodell
 • Evt. revidere use case og beskrivelser
 • Evt. revidere aktivitetsdiagrammer
 • Evt. revidere klassediagram
 • Evt. revidere sekvensdiagrammer
 • Koding
 • Testforbredelser og testing
 • Brukermanual
 • Utvikle utplasseringsdiagram
 • Skrive prosjektrapport
 • Skrive teknisk dokumentasjon
 • Oppdatere risikoliste
 • Skrive iterasjonsrapport
 • Lage plan for neste iterasjon
 • Oppdatere prosjektplan
 • Oppdatering av CVS
Arbeidsoppgaver Ansvarlig  Utført
Oppdatere kravspesifikasjon Lan Ja
Evt. revidere domenemodell Ikke aktuelt
Evt. revidere use case og beskrivelser Ikke aktuelt
Evt revidere aktivitetsdiagrammer Ikke aktuelt
Evt revidere klassediagram Lan, Aleksander og Merete Ja
Evt. revidere sekvensdiagrammer Lan, Aleksander og Merete Ja
Koding Alf, Jon og Christian Ja
Testforbredelser og tester* Aleksander og Merete Ja
Brukermanual Merete Ja
Lage utplasseringsdiagram Merete Ja
Skrive prosjektrapport Lan, Aleksander, Alf og Merete Ja
Skrive teknisk dokumentasjon Alf Ja
Oppdatere risikoliste Lan Ja
Lage plan for neste iterasjon Lan Ja
Oppdatere prosjektplan Lan Ja
Oppdatering av CVS Aleksander, Merete Ja
Skrive iterasjonsrapport Lan Ja
* Brukertesten ble forskjøvet til fredag 2.mai. Leveransen for denne iterasjonene ble derfor flyttet fra 30.april til 5. mai.

Meny

Fasene i prosjektet