Brukergrensesnitt Webmin

Konstruksjonsfasen

Denne fasen av prosjektet inneholder to iterasjoner. Vi vil i hovedsak konsentrere oss om å kode og vi skal også gjennomføre mye testing av koden. Vi skal også begynne å skrive rapporten som skal leveres til NITH.

3.iterasjon

Start: Torsdag 20.03.03
Slutt: Torsdag 03.04.03

Plan over konsturksjonsfasen 3.iterasjon
Oppdatere kravspesifikasjonen
Evt. revidere domenemodell
Evt. revidere use case og beskrivelser
Evt. revidere aktivitetsdiagrammene
Evt. revidere klassediagram
Evt. revidere sekvensdiagrammer
Koding
Testforbredelser
Påbegynne rapportskriving
Oppdatere risikoliste
Skrive iterasjonsrapport
Lage plan for neste iterasjon
Oppdatere prosjektplan
Oppdatering av CVS

4.iterasjon

Start: Tirsdag 08.04.03
Slutt: Onsdag 30.04.03

Plan over konsturksjonsfasen 4.iterasjon
Oppdatere kravspesifikasjonen
Evt. revidere domenemodell
Evt. revidere use case og beskrivelser
Evt. revidere aktivitetsdiagrammene
Evt. revidere klassediagram
Evt. revidere sekvensdiagrammer
Koding
Testforbredelser og testing
Rapportskriving
Skrive teknisk dokumentasjon
Oppdatere risikoliste
Lage plan for neste iterasjon
Skrive iterasjonsrapport
Oppdatere prosjektplan
Oppdatering av CVS

Meny

Fasene i prosjektet