Brukergrensesnitt Webmin

Konstrukjonsfaseplan 3.iterasjon

Start: Torsdag 20.03.03
Slutt: Torsdag 03.04.03

Oppgaver Dager Startdato Sluttdato Ansvarlig
Oppdatere kravspesifikasjonen 1 dager Tor 20.03.03 Tor 20.03.03 Lan
Evt. revidere domenemodell 1 dager Tor 20.03.03 Tor 20.03.03 Lan
Evt. revidere use case og beskrivelser 4 dager Tor 20.03.03 Tir 25.03.03 Merete, Lan, Aleksander
Evt revidere aktivitetsdiagrammer 4 dager Tor 20.03.03 Tir 25.03.03 Merete, Lan, Aleksander
Evt. revidere klassediagram 4 dager Tor 20.03.03 Tir 25.03.03 Merete, Lan og Aleksander
Evt. revidere sekvensdiagrammer 4 dager Tor 20.03.03 Tir 25.03.03 Merete, Lan og Aleksander
Koding 11 dager Tor 20.03.03 Tor 03.04.03 Jon, Alf, Christian
Testforbredelser 6 dager Tor 27.03.03 Tor 03.04.03 Merete, Lan og Aleksander
Påbegynne rapportskriving 8 dager Tir 25.03.03 Tor 03.04.03 Merete, Lan og Aleksander
Oppdatere risikoliste 1 dager Tor 03.04.03 Tor 03.04.03 Lan
Skrive Iterasjonsrapport 1 dager Tor 03.04.03 Tor 03.04.03 Lan
Lage plan for neste iterasjon 1 dager Tor 03.04.03 Tor 03.04.03 Lan
Oppdatere prosjektplan 1 dager Tor 03.04.03 Tor 03.04.03 Lan
Oppdatering av CVS 11 dager Tor 20.03.03 Tor 03.04.03 Merete og Aleksander
Deleveranse til NITH Tir 01.04.03
Leveranse Tir 03.04.03

Meny

Fasene i prosjektet