Brukergrensesnitt Webmin

Konstrukjonsfaseplan 4.iterasjon

Start: Tirsdag 08.04.03
Slutt: Onsdag 30.04.03

Oppgaver Dager Startdato Sluttdato Ansvarlig
Oppdatere kravspesifikasjonen 1 dager Tir 08.04.03 Tir 08.04.03 Lan
Evt. revidere domenemodell 1 dager Tir 08.04.03 Tir 08.04.03 Lan
Evt. revidere use case og beskrivelser 2 dager Tir 08.04.03 Ons 09.04.03 Merete, Lan, Aleksander
Evt revidere aktivitetsdiagrammer 2 dager Tir 08.04.03 Ons 09.04.03 Merete, Lan, Aleksander
Evt. revidere klassediagram 2 dager Tir 08.04.03 Ons 09.04.03 Merete, Lan og Aleksander
Evt. revidere sekvensdiagrammer 2 dager Tir 08.04.03 Ons 09.04.03 Merete, Lan og Aleksander
Koding 10 dager Tir 08.04.03 Ons 30.04.03 Jon, Alf, Christian
Testforbredelser og testing 10 dager Tir 08.04.03 Ons 30.04.03 Merete, Lan og Aleksander
Brukermanual 6 dager Ons 23.04.03 Ons 30.04.03 Merete
Lage utplasseringsdiagram 2 dager Tir 29.04.03 Ons 30.04.03 Lan og Christian
Rapportskriving 10 dager Tir 08.04.03 Ons 30.04.03 Merete, Lan og Aleksander
Skrive teknisk dokumentasjon 7 dager Tir 22.04.02 Ons 30.04.03 Jon
Oppdatere risikoliste 1 dager Ons 30.04.03 Ons 30.04.03 Lan
Lage plan for neste iterasjon 1 dager Ons 30.04.03 Ons 30.04.03 Lan
Skrive iterasjonsrapport 1 dager Ons 30.04.03 Ons 30.04.03 Lan
Oppdatere prosjektplan 1 dager Ons 30.04.03 Ons 30.04.03 Lan
Oppdatering av CVS 11 dager Tir 08.04.03 Ons 30.04.03 Merete og Aleksander
Leveranse Ons 30.04.03

Meny

Fasene i prosjektet