Brukergrensesnitt Webmin

Konstruksjonsfasen

Revidert kravspesifikasjonFunksjonelle krav Beskrivelse Prioritet
Legge til bruker Bruker skal kunne legge inn enkeltbruker og systemet vil opprette et hjemmeområde. 1
Legge til brukere fra fil Bruker skal kunne foreta masseinnlegging av brukere fra fil 1
Slette enkeltbruker Bruker skal kunne slette ansatt/elev 1
Opprette grupper Bruker skal kunne opprette grupper / klasser 1
Slette grupper Bruker skal kunne slette grupper/ klasser 1
Legge bruker til grupper Bruker skal kunne legge til f. eks en elev til en eller flere grupper 1
Fjerne bruker fra grupper Fjerne gruppemedlemmer. 1
Generere passord Systemet må kunne generere passord 1
Endre passord Bruker skal kunne endre passordet etter eget ønske 1
Finne bruker Systemet skal kunne finne og vise fram informasjon om ønskede bruker 1
Vise liste Systemet skal kunne hente opp lister ut fra enkle søkekriterier 1
Skrive ut liste Bruker skal kunne skrive ut lister (brukernavn og passord) 1
Flytte bruker mellom grupper Bruker skal kunne flytte brukere mellom ulike grupper. (Klasser/ Gruppe bytte) 2
Tildele rettigheter/tilgang Bruker skal kunne tildele rettigheter til grupper / enkeltbruker 2
Fjerne rettigheter/tilgang Bruker skal kunne ta rettigheter fra enkeltbruker og grupper 2
Endre
rettigheter/tilgang
Bruker skal kunne endre rettigheter til enkeltbruker og grupper / klasser 2
Systemet skal støtte nasjonale tegnsett Tegnsett som er særegne for norske skriftspråk (samiske tegn, æ, æ, å) skal støttes av systemet 2
Ved sletting av bruker Mail-spool og hjemmeområde til ansatte/elever skal også fjernes. Brukerens filer pakkes i en tarball som legges på en arkiveringsplass, og slettes etter N dager. 3
Flytting av brukere i forhold til diskplass Bruker skal kunne flytte brukerområder mellom harddisker ved spørsmål om diskplass 3


Ikke- funksjonelle krav


Beskrivelse


Prioritet
Erfaring med bruk av internett Bruker må kunne logge seg inn samt navigere seg fram på systemet via en nettleser 1
Læring Bruker skal / burde ha fått opplæring i å bruke systemet.( I form av kurs i regi av Skolelinux Organisasjonen) 1
Brukervennlighet Systemet skal ha et grensesnitt som er lett å forstå og lett å ta i bruk 1

Meny

Fasene i prosjektet