Brukergrensesnitt Webmin

Konstruksjonsfasen

Risikoplan 3.iterasjon


Pri = Prioritet
Kons t = Konsekvens i timer
Sann = Sannsynlighet
Kons x s = konsekvens x sannsynlighet
 
Risiki Pri Kons t Sann Kons x s Handling
Sykdom/Fravær 2 45 50 22,5 Legge ekstra oppgaver på andre. Tas med i handlingsplan
Tap av data 5 8 20 1,6 Bruke CVS. Evt.ta backup.
Manglende kompetanse 2 25 50 12,5 Innhente/ tilegne seg kompetanse.
Konflikter 4 6 50 3,0 Grupperegler, Dialog, snakke sammen. Søke hjelp
Nye krav 4 30 80 24 Legges til neste versjon
Feil forståelse av løsninger 3 8 50 4 Søke hjelp. Snakke med kunden
Ikke sett omfanget av oppgaven 3 8 50 4 Kutte ned på krav
For optimistisk planlegging 3 8 50 4 Sette opp mer realistiske mål
Mangel av ressurser 5 4 20 0,8 Hente inn ressurser
Total 105,1

Denne risiko tabellen vil bli revidert fortløpende etter hver iterasjon.. Slik at gruppen til enhver tid kan se hvilke rammebetingelser vi har med henhold til forbruk av tid og hvilke risiko vi har kommet opp i eller unngått.

Meny

Fasene i prosjektet