Brukergrensesnitt Webmin

Konstruksjonsfasen

Sekvensdiagrammer

Reviderte sekvensdiagrammer 4.iterasjon

Opprette bruker manuelt 4.iterasjon
Opprette bruker fra fil 4.iterasjon
Opprette grupper 4.iterasjon
Endre brukerinfo
Endre gruppeinfo
Slette bruker
Slette gruppe
Endre passord

Meny

Fasene i prosjektet