Brukergrensesnitt Webmin


Prosjektplaner

Faseplan for prosjektet (overordnet)
Plan for idéfasen
Plan for 1. iterajon utdypningsfasen
Plan for 2. iterajon utdypningsfasen
Plan for 3. iterajon konstruksjonsfasen
Plan for 4.iterasjon konstruksjonsfasen
Plan for overleveringsfasen (sluttfasen)

Meny

Fasene i prosjektet