Brukergrensesnitt Webmin

Sluttfasen

Denne fasen vil i hovedsak konsentrere seg om å ferdigstille rapporten til NITH.
Start: Mandag 05.05.03
Slutt: Fredag 09.05.03

Plan over sluttfasen
Rapporten
Systemet, debianpakken finnes på apt-get. legg da til "deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux woody-test local" i /etc/apt/sources.list
Denne linjen bør fjernes etter installasjon så ikke uønskede testversjoner av andre moduler legges inn.
Brukermanual
Teknisk dokumentasjon (engelsk)

Meny

Fasene i prosjektet