Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

Iterasjonsrapport

1.iterasjon
Start: 04.03.03
Slutt: 11.03.03


Iterasjonens mål og artefakter:
 • Oppdatere kravspesifikasjon
 • Revidere domenemodell
 • Revidere overordnet use case
 • Lage detaljert use case
 • Lage detaljert use case beskrivelser
 • Lage aktivitetsdiagrammer
 • Lage klassediagram
 • Lage sekvensdiagrammer
 • Revidere prototyper(Skjermbilder)
 • Oppdatere risikoliste
 • Skrive iterasjonsrapport
 • Lage plan for neste iterasjon
 • Oppdatere prosjektplan
 • Oppdatering av CVS
Arbeidsoppgaver Ansvarlig  Utført
Oppdatere kravspesifikasjon Lan Ja
Revidere domenemodell Lan Ja
Revidere overordnet use case Lan, Aleksander og Merete Ja
Lage detaljert use case og beskrivelser Lan, Aleksander og Merete Ja
Lage aktivitetsdiagrammer Lan, Aleksander og Merete Ja
Lage klassediagram Lan, Aleksander og Merete Ja
Lage sekvensdiagrammer Lan, Aleksander og Merete Ja
Revidere prototyper (skjermbilder) Alf, Jon og Christian Nei
Oppdatere risikoliste Lan Ja
Lage plan for neste iterasjon Lan Ja
Oppdatere prosjektplan Lan Ja
Oppdatering av CVS Aleksander, Merete Ja
Skrive iterasjonsrapport Lan Ja

Meny

Fasene i prosjektet