Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

Iterasjonsrapport

2.iterasjon
Start: 11.03.03
Slutt: 19.03.03


Iterasjonens mål og artefakter:
 • Oppdatere kravspesifikasjon
 • Revidere domenemodell
 • Revidere use case
 • Revidere detaljert use case og beskrivelser
 • Revidere aktivitetsdiagrammer
 • Revidere klassediagram
 • Revidere sekvensdiagrammer
 • Revidere prototyper (Skjermbilder)
 • Oppdatere risikoliste
 • Skrive iterasjonsrapport
 • Lage plan for neste iterasjon
 • Oppdatere prosjektplan
 • Oppdatering av CVS
Arbeidsoppgaver Ansvarlig  Utført
Oppdatere kravspesifikasjon Lan, Christian Ja
Revidere domenemodell Lan Ja
Revidere use case Merete, Lan og Aleksander Ja
Revidere use case beskrivelser Merete, Lan og Aleksander Ja
Revidere aktivitetsdiagrammer Merete, Lan og Aleksander Ja
Revidere klassediagram Merete, Lan og Aleksander Ja
Revidere sekvensdiagrammer Merete, Lan og Aleksander Ja
Revidere prototyper (skjermbilder) Alf, Jon og Christian Ja
Oppdatere risikoliste Lan Ja
Lage plan for neste iterasjon Lan Ja
Oppdatere prosjektplan Lan Ja
Oppdatering av CVS Merete og Aleksander Ja
Skrive iterasjonsrapport Lan Ja

Meny

Fasene i prosjektet