Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

Kravspesifikasjon til brukeradministrasjonssystemet

Denne kravspesifikasjonen blir oppdatert fortløpende!

Funksjonelle krav
 • Legge til brukere
 • Slette brukere
 • Legge til grupper
 • Slette grupper
 • Endre passord for brukere
 • Flytte enkeltbrukere mellom grupper
 • Bytte navn på grupper
 • Sperre tilgang for brukere til maskinpark
 • Systemet må kunne håndtere bokstavene æ,ø,å
 • Systemet må håndtere konvertering mellom ulike klassetrinn
Ikke funksjonelle krav
 • Brukeren må ha noe erfaring med bruk av internett for å kunne bruke systemet
 • Brukere med liten erfaring, må gjennomføre kurs i regi av Skolelinux Organisasjon
 • Systemet skal være enkelt å bruke, altså meget brukervennlig

Meny

Fasene i prosjektet