Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

KravspesifikasjonFunksjonelle krav Beskrivelse Prioritet
Legge til bruker Bruker skal kunne legge inn enkeltbruker og systemet vil opprette et hjemmeområde, epostkonto for brukeren. 1
Legge til brukere fra fil Bruker skal kunne foreta masseinnlegging av brukere fra fil 1
Slette enkeltbruker Bruker skal kunne slette ansatt/elev hvis vedkommende slutter. (mail- spool og hjemmeområde til ansatten/ eleven skal også fjernes. Brukerens filer pakkes i en tarball som legges på en arkiveringsplass, og slettes etter N dager) 1
Legge til grupper Bruker skal kunne opprette grupper / klasser 1
Slette grupper Bruker skal kunne slette grupper/ klasser 1
Endre passord Bruker skal kunne endre passordet etter eget ønske 1
Finne bruker Systemet skal kunne finne og vise fram informasjon om ønskede bruker 1
Vise liste Systemet skal kunne hente opp lister ut fra enkle søkekriterier 2
Endre navn på grupper Bruker skal kunne gi grupper nytt navn ved behov 1
Tildele rettigheter / tilgang Bruker skal kunne tildele rettigheter til grupper / enkeltbruker 1
Fjerne rettigheter / tilgang Bruker skal kunne ta rettigheter fra enkeltbruker og grupper 1
Endre rettigheter / tilgang Bruker skal kunne endre rettigheter til enkeltbruker og grupper / klasser 1
Flytte brukere mellom grupper Bruker skal kunne flytte brukere mellom ulike grupper. (Klasser / Gruppe bytte) 1
Systemet skal støtte nasjonale tegnsett Tegnsett som er særegne for norske skriftspråk (samiske tegn, æ, æ, å) skal støttes av systemet 1
Flytting av brukere i forhold til diskplass Bruker skal kunne flytte brukerområder mellom hardisker ved spørsmål om diskplass 2


Ikke- funksjonelle krav


Beskrivelse


Prioritet
Erfaring med bruk av internett Bruker må kunne logge seg inn samt navigere seg fram på systemet via en nettleser 1
Læring Bruker skal / burde ha fått opplæring i å bruke systemet.( I form av kurs i regi av Skolelinux Organisasjonen) 1
Brukervennlighet Systemet skal ha et grensesnitt som er lett å forstå og lett å ta i bruk 1

Meny

Fasene i prosjektet