Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

Use Case

Reviderte Use Cases, 2.iterasjon

Overordnet Use Case
Administrere brukeradministrasjon
Administrere brukere
Administrere grupper
Administrere rettigheter og tilgang

Meny

Fasene i prosjektet