Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

Use Case

Overordnet use case"Administrere brukere" use caseBeskrivelser

Navn: Opprette bruker (Manuelt)
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon
Prekrav: All informasjon om brukeren må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal Webmin generere brukernavn, passord, opprette hjemmeområde og bruker skal kunne logge seg på systemet.
Hovedflyt: Aktøren legger inn informasjon om brukeren. Systemet genererer et brukernavn og deler ut et passord brukeren selv skal endre ved første pålogging.
Avvik: Dersom brukernavn er benyttet fra før, eller passord blir tastet feil, skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Opprette bruker (Genererer fra fil)
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon
Prekrav: All informasjon om brukeren må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal systemet generere brukernavn og passord fra fil, opprette hjemmeområde og bruker skal kunne logge seg på systemet.
Hovedflyt: Aktøren legger inn informasjon om brukeren og systemet genererer brukernavn og passord fra fil. Aktøren deler ut passord brukeren selv skal endre ved første pålogging.
Avvik: Dersom brukernavn er benyttet fra før, eller passord blir tastet feil, skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Slette bruker
Aktør: It-ansvarlig
Prekrav: All informasjon om brukeren må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal systemet fjerne brukeren og hjemmeområdet.
Hovedflyt: Aktøren sletter all info og hjemmeområdet til brukeren.
Avvik: Dersom feil kontrollpassord skrives inn, skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Opprette gruppe
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon
Prekrav: All informasjon om gruppen må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal systemet opprette et hjemmeområde for gruppen.
Hovedflyt: Aktøren legger inn informasjon om gruppen.
Avvik: Dersom feil informasjon tastes inn skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Slette gruppe
Aktør: It-ansvarlig
Prekrav: All informasjon om gruppen må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal systemet fjerne gruppen og hjemmeområdet.
Hovedflyt: Aktøren sletter all info og hjemmeområdet til gruppen.
Avvik: Dersom feil kontrollpassord skrives inn, skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Vis bruker
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon, Lærer
Prekrav: Ingen
Postkrav: Når aktøren går inn i riktig meny skal all brukerinformasjon om alle brukere og grupper vises på skjerm.
Hovedflyt: Aktøren kan sjekke all brukerinformasjon.
Avvik: Ingen

Navn: Endre passord
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon, Lærer, Elev
Prekrav: All informasjon om brukeren må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon, og tastet nytt passord to ganger, skal systemet endre passordet.
Hovedflyt: Aktøren sletter gammelt passord ved å velge et nytt som tastes to ganger for bekreftelse.
Avvik: Dersom passordet ikke er gyldig eller blir stavet feil en av de to gangene, skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Skrive ut brukernavn og passord
Aktør: It-ansvarlig
Prekrav: All informasjon om brukeren må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon, skal systemet generere en utskrift som inneholder brukerenes navn, brukernavn og passord
Hovedflyt: Aktøren skriver ut en liste med brukerenes navn, brukernavn og passord for utdeling.
Avvik: Dersom passordet ikke er gyldig eller blir stavet feil skal feilmelding vises på skjerm.


"Endre brukerstatus" use case


Beskrivelser

Navn: Endre bruker
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon
Prekrav: All informasjon om brukeren må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal dette lagres og brukeren skal kunne logge seg på systemet. Brukeren får nytt brukernavn og passord hvis nødvendig. Passord endres etter første gangs påloggin
Hovedflyt: Aktøren legger inn evt. ny informasjon om brukeren.
Avvik: Dersom feil kontrollpassord skrives inn, skal feilmelding vises på skjerm.

Navn: Endre gruppe
Aktør: It-ansvarlig, Administrasjon
Prekrav: All informasjon om gruppen må være tilgjenglig.
Postkrav: Når aktøren har tastet nødvendig informasjon skal ny informasjon om gruppen lagres.
Hovedflyt: Aktøren legger inn evt. ny informasjon om gruppen.
Avvik: Dersom feil kontrollpassord skrives inn, skal feilmelding vises på skjerm.


Meny

Fasene i prosjektet