Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsfasen

Denne fasen av prosjektet inneholder to iterasjoner. Vi vil i hovedsak konsentrere oss om å utvikle diagrammer, som skal gi en grunnlag for det vi skal programmere.

1.iterasjon

Start: Tirsdag 04.03.03
Slutt: Tirsdag 11.03.03

Vi skal i denne iterasjonen utvikle nye og oppdatere noen dokumenter og diagrammer.

Plan over utdypningsfasen
Oppdatere kravspesifikasjonen
Revidere domenemodell (påbegynt i idéfasen, men blir ikke lagt ut før i denne fasen)
Revidere overodnet og lage nye detaljert use case og beskrivelser
Lage aktivitetsdiagram
Lage klassediagram
Lage sekvensdiagrammer
Revidere prototyper (skjermbilde)
Oppdatere risikoliste
Skrive iterasjonsrapport
Lage plan for neste iterasjon
Oppdatere prosjektplan
Oppdatering av CVS

2.iterasjon

Start: Onsdag 12.03.03
Slutt: Onsdag 19.03.03

Plan for 2.iterasjon i utdypningsfasen
Oppdatere kravspesifikasjonen
Revidere domenemodellen
Revidere use case og beskrivelsene
Revidere aktivitetsdiagrammene
Revidere klassediagram
Revidere sekvensdiagrammer
Revidere prototype (skjermbilder)
Oppdatere risikolisten
Skrive iterasjonsrapport
Lage plan for neste iterasjon
Oppdatere prosjektplan
Oppdatering av CVS

Meny

Fasene i prosjektet