Brukergrensesnitt Webmin

Utdypningsplan 1.iterasjon

Start: Tirsdag 04.03.03
Slutt: Fredag 11.03.03

Oppgaver Dager Startdato Sluttdato Ansvarlig
Oppdatere kravspesifikasjonen 1 dager Tir 04.03.03 Tir 04.03.03 Merete, Lan
Revidere domenemodell 1 dager Tir 04.03.03 Tir 04.03.03 Lan
Revidere overordnet use case 2 dager Tir 04.03.03 Ons 05.03.03 Merete, Lan, Aleksander
Lage detaljert use case 2 dager Tir 04.03.03 Ons 05.03.03 Merete, Lan, Aleksander
Lage detaljert use case beskrivelser 2 dager Tir 04.03.03 Ons 05.03.03 Merete, Lan, Aleksander
Lage aktivitetsdiagram 2 dager Tir 04.03.03 Ons 05.03.03 Merete, Lan, Aleksander
Lage klassediagram 2 dager Ons 05.03.03 Tor 06.03.03 Lan, Merete, Aleksander
Lage sekvensdiagram 2 dager Ons 05.03.03 Tor 06.03.03 Lan, Merete, Aleksander
Revidere prototyper (skjermbilde) 4 dager Tor 06.03.03 Tir 11.03.03 Jon, Alf, Christian
Oppdatere risikoliste 1 dager Tir 11.03.03 Tir 11.03.03 Lan
Skrive Iterasjonsrapport 1 dager Tir 11.03.03 Tir 11.03.03 Lan
Lage plan for neste iterasjon 1 dager Tir 11.03.03 Tir 11.03.03 Lan
Oppdatere prosjektplan 1 dager Tir 11.03.03 Tir 11.03.03 Lan
Oppdatering av CVS 6 dager Tir 04.03.03 Tir 11.03.03 Aleksander, Merete
Leveranse     Tir 11.03.03  

Meny

Fasene i prosjektet